French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Hologram Koruma Özellikleri

Hologram Koruma Özellikleri

Bu günlerde her hangi bir kişi her hangi bir evrakı, etiketi, ambalajı ve vs kopyalama işlemleri bilgisayar tekniğini ve ofis elemanlarını kullanarak yapmaktadırlar ve bu nedenle Bilimsel ve Teknik ilerleme düzeyinin nereye kadar geldiğini görebilmekteyiz. Korumayı sağlamak amacı ile matbaa tarafından yeni ve yeni korumalar geliştirilmektedir. Bir de kişileri en çok ilgilendiren taraf evraklarının ve ürünlerinin hologram için yapılan kullanımda ne kadar etkili olduğunu.

Neden Böyle?

Çünkü hologramın kendisi nerdeyse tek değil,  kopyalayarak ve baskı araçlar ile yeniden üretilmemektedir. Ayrıca evrakların, etiketlerin, ambalajların ve yarlıklarının taraması ile yeniden üretilmemektedir. Belirlenen özellik hologram koruması için en önemli özelliklerdendir.

Ayrıca hologram oluşturma esnasında üreticiler ve tasarımcılar hologramın koruma özelliği için ek olarak diğer elemanları kullanılarak diğer üreticiler tarafından taklidini yapamayacak şekilde üretmektedir. Belirlenen etiketler, hologram siparişi veren müşterinin ürün ve evrakların üzerinde işaretlenen hologramlarının görsel doğruluk kontrolü yapılması amacı ile alet takımları sağlanmaktadır.

Belirlenen elemanlar aşağıda sıralanmaktadır:

-Kinetik etikler;

-Renk ile kodlama;

-hareli etkiler;

-Mikro metinler;

-Çok ince çizgilerin bir birine dolanmış hali ( ağ );

-Gizli Resimler;

-Özel numaralama;

-Lazerli demutualization (maden kaplamayı kaldırmak);

Belirlenen elemanlarda daha detaylı olarak alalım.

Kinetik etkiler

Yatay ve dikey paralaks durumlarda hologramın merkez etrafında ya dönen güneş ışınları takip edilmektedir ya da hologramın ana bölümü kaplayan arka plan ve zıt evre çok ince çizgiler ile bir birine dolanmış ağın titreşimi takip edilmektedir. Hologramlar diğer kinetik ektiler ile birlikte  - stereo hologram ve kine hologram denmektedir. << Hologram Foto Katalogu >> bölümünde çok sayıda kinetik etkiler sunmaktadır.

Renk ile Kodlama

Renk ile kodlama – belirlenen açının altında hologram üzerinden görünen renk çeşitlerin birleştirme kombinasyonu demektir. Belirlenen açının altında bayrakların ve diğer görüntülerin yansıtılması amacı ile kullanılmaktadır. Hologram ancak belirlenen açı altında bir gökkuşağı gibi parlamaktadır. Kodlanan hologram bölümü net olarak programlanan renk kombinasyonunu kabul etmektedir. Örnek olarak : Ukrayna Devletinin sarı mavi renkte olan bayrağı ya da diğer ülkelerin bayraklarının renkleri.

Hareli Etki

Belirlenen yerlerde bir sistemin diğer sisteme aralıklı yoğunlaştırma sonucunda ve iki sistemin kontrastı uygulandığında ortaya desen çıkarılmaktadır. Belirlenen desenlerin bu şekilde ortaya çıktığında hareli etki olarak belirlenmektedir. En kolay hareli etki iki sistemin paralel çizgilerin ve küçük açının altında kesiştiğinde oluşmaktadır. Ufak bir şekilde sistemlerinden birinin dönme açısı değişimi yapıldığında hareli desende büyük mesafelerin değişimlere neden olmaktadır. Hareli ipek özel hazırlanmış kırınım şeritlerin ( kafeslerin ) yardım ile okunmaktadır. Bu nedenle müşteriler çok kolay bir şekilde hologramlarının gerçekliliğini takip edebilmektedirler. Birde hareli ipekler kırınım şeritleri olmadan hologramların üzerinde karmakarışık okunmayan çizgiler setinden sunulduğu için bu nedenle hareli etkili hologramların diğer adı görünmeyen hologram olarak belirlenmektedir.

Mikro metinler

Mikro metin – 0,1 mm punto boyutunda hologramda metin uygulaması demektedir. Belirlenen metinleri ancak büyütücü ayna veya mikroskop aracılığı ile okumaktayız. Ayrıca doğal olarak çıplak gözle anlamakla güçlük çekmekteyiz. Mikro metinler negatif veya pozitif de gerçekleştirilmektedir.

Çok İnce Çizgilerin bir birine dolanmış ağ

Belirlenen ağ – çok ince çizgilerin bir birine dolanmış hali olarak belirlenen resimdir. Belirlenen resim arka plan olarak,  her hangi bir hologramın ve görüntü içerisine uygulanarak sürülmektedir. Belirlenen ağlar geniş kapsamda matbaada para banknotları ve muhasebe dokümanları hazırlamak için kullanılmaktadır. << Gammagrafik >> Bilim Üretim Tesisinde şirket adı kullanıldığı yarım daire altındaki aşağı sektörde çok ince çizgilerin bir birine dolanmış şekilde bir holografik arka plan kullanılmaktadır.

Gizli Resimler

Gizli resimler – gözle görünmeyen ve mikroskopla seçilemeyen özel işaretlerdir. Belirlenen resimleri görebilmesi için lazer ışınını yansıtan özel bir cihazın kullanılması gerekmektedir. << Gammagrafik >> Bilim Üretim Tesisi müşterilere özel olarak tasarlanmış lazerli görüntülemesi ile birlikte hologramların gizli resimlerini ve kontrol aletini önermektedir.   Bu şekilde müşteriler hologramlarının gerçekliliğini kontrol edebilmektedir.

Özel Numaralama

Hologramlar termo trasfer yazıcı, lazer ışın veya markalama yazıcılar ile (madenle kaplanan yansıtma tabakanın kaplamasını kaldırmak  ) özel numaralamaya sahip olabilmektedirler. Özel numaralama hologramın ek koruma türü olarak belirlenmektedir. << Gammagrafik >> Bilim Üretim Tesisi hologram numaralamasını yapmak amacı ile sayılan tüm yöntemleri önerme imkânı tanıyabilmektedir.

Lazer ile maden kaplamanın kaldırılması

Hologramın belirlenen bölgelerden yansıtılan madenli kaplama çıkarılmaktadır. Belirlenen hologram saydam bölge veya yazıları içermektedir ( veya numaralamayı ).

Sonuç:

  • Kopya cihazı veya tarayıcı ile yeniden üretebilen hologram bulunmamaktadır;
  • Yukarıda sıralanan koruma özellikler ve elemanlar kompleksi hologramların üretiminde ve geliştirmesinde kullanılmaktadır. Böylece onu olağanüstü yapmaktadır ve yeniden üretme imkânını güçleştirmektedir;
  • Her hologram kendi << yazısına >> kaydına ve parmak izlerine sahiptir bu nedenle yapılan uzman incelemesi sonucunda sadece taklidin yapıldığını değil sahtekârlığı da ortaya çıkarılabilmektedir.