French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
כרטיסי פלסטיק עם הולוגרמות

כרטיסי פלסטיק עם הולוגרמות-מדבקות


הולוגרמות-מדבקות הן תווית מדבקות עם סטרוקטורה של הולוגרמה אשר מראה תמונה דו- או תלת-ממדית ולא יכולה להיות מועתקת או משוחזרת בגישות טיפוגרפיות רגילות. תמונה גרפית והולוגרפית יכולה לכלול:

אפקט קינטי, הטלת קוד צבעוני, אפקט של מואר, מיקרו-טקסט, רשתות-גיליוש, תמונות נסתרות, מספרים פרטניים, סילוק מתכת בעזרת לייזר והרבה דברים אחרים.


הולוגרמות-מדבקות יכולה להיות מוטלת על מקום כלשהו של כרטיס פלסטיק, לפני או אחרי הדפסה (תלוי בתהליך טכנולוגי) ואחרי זה מכסים את הכרטיס עם הולוגרמה-מדבקה הסרט למינציה.


כרטיס פלסטיק עם נייר כסף הולוגרפי

נייר כסף הולוגרפי הוא נייר כסף עם סטרוקטורה של הולוגרמה אשר מראה תמונה דו- או תלת-ממדית ולא יכולה להיות מועתקת או משוחזרת בגישות טיפוגרפיות רגילות. תמונה גרפית והולוגרפית יכולה לכלול:

אפקט קינטי, הטלת קוד צבעוני, אפקט של מואר, מיקרו-טקסט, רשתות-גיליוש, תמונות נסתרות, מספרים פרטניים, סילוק מתכת בעזרת לייזר והרבה דברים אחרים.


הוא מוטל ישר על גולם של כרטיס פלסטיק לפני הדפסה, עם זאת אפשר להדפיס את הכרטיס מעל נייר הכסף. לא משוחזר אחרי העתקה. תמונה גרפית והולוגרפית יכולה לכלול:

אפקט קינטי, הטלת קוד צבעוני, אפקט של מואר, מיקרו-טקסט, רשתות-גיליוש, תמונות נסתרות, מספרים פרטניים, סילוק מתכת בעזרת לייזר והרבה דברים אחרים.


כרטיס פלסטיק עם סרט למינציה הולוגרפי ("אובר-לאי")

סרט למינציה הולוגרפי ("אובר-לאי") הוא סרט למינציה עם סטרוקטורה של הולוגרמה אשר מראה תמונה דו- או תלת-ממדית ולא יכולה להיות מועתקת או משוחזרת בגישות טיפוגרפיות רגילות.


הוא מוטל ישר על גולם של כרטיס פלסטיק אחרי הדפסה מעל כרטיס הפלסטיק המודפסת. לא משוחזר אחרי העתקה. תמונה גרפית והולוגרפית יכולה לכלול:

אפקט קינטי, הטלת קוד צבעוני, אפקט של מואר, מיקרו-טקסט, רשתות-גיליוש, תמונות נסתרות, מספרים פרטניים, סילוק מתכת בעזרת לייזר והרבה דברים אחרים.


כרטיסי פלסטיק עם נייר כסף "סקרטץ' " הולוגרפי

נייר כסף "סקרטץ' " הולוגרפי הוא נייר כסף עם סטרוקטורה של הולוגרמה אשר מראה תמונה דו- או תלת-ממדית ולא יכולה להיות מועתקת או משוחזרת בגישות טיפוגרפיות רגילות. עם זאת אפשר בקלות למחוק אותה ולגלות מספר, קוד, תו או כתובת נסתרים. לפס סקרטץ' רגיל יש רק תפקיד אחד: למנוע מקריאת מידע אשר נמצא מתחת לשכבת סקרטץ'. טכנולוגיה על בסיס נייר כסף סקרטץ' עם תמונה הולוגרפית מאפשרת להגן לא רק על קוד ההפעלה מקריאה אלא גם על הכרטיס עצמו מזיוף. אי אפשר להעתיק הולוגרמה על נייר כסף סקרטץ' במסגרות של טכנולוגיות פוליגרפיות של היום. תמונה גרפית והולוגרפית על נייר כסף סקרטץ' יכולה לכלול אותם הפרטים אשר רשמנו בפרק הקודם הנוגע בהולוגרמות-מדבקות. תמונה גרפית והולוגרפית יכולה לכלול:

אפקט קינטי, הטלת קוד צבעוני, אפקט של מואר, מיקרו-טקסט, רשתות-גיליוש, תמונות נסתרות, מספרים פרטניים, סילוק מתכת בעזרת לייזר והרבה דברים אחרים.

הגנה הולוגרפית משתלבת עם פרטי הגנה וזיהוי כרטיס אחרים, למשל מספר הכרטיס יכול להיות מוטל מעל הולוגרמה.