French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
תכונות ההגנה של הולוגרמות

תכונות ההגנה של הולוגרמות

פרוגרס בטכנולוגיה ומדע בימינו הגיע לרמה כזאת גבוהה שכל אדם יכול להשתמש במחשב ומכשירים טכניים אשר מסוגלים ברמה מסוימת להעתיק כמעט כל מסמך, תווית, אריזה וכולי. פועלי פוליגרפיה מפתחים מדי שנה כלי הגנה חדשים באופן עקרוני, אבל הלך וגדל מספר האנשים אשר משתמשים בכלי הגנה הפעיל ביותר לשמירתם של מסמכים ומוצרים – כלומר להולוגרמות. למה זה ככה?

הסיבה היא שהולוגרמה עצמה היא דבר יחיד שאי-אפשר להעתיק אותה במכונות צילום והדפסה, אי-אפשר גם לסרק אותה כאשר מסרקים מסמכים, תוויות, תגים ואריזות.

זוהי תכונת-הגנה החשובה ביותר של הולוגרמה.

חוץ מזה תוך ייצור הולוגרמות המפתחים והמעצבים שלהן משתמשים בפרטי הגנה נוספים אשר מבטיחים שגם מייצרים אחרים של תוצרת הולוגרפית לא יוכלו להעתיק אותן. פרטי ההגנה האלה נותנים ללקוח כלי לבקרה ויזואלית של אמיתות ההולוגרמה המוטלת על המסמך או על המוצר.

פרטי ההגנה האלה הם כדלקמן:

- אפקט קינטי

- הטלת קוד צבעוני

- אפקט של מואר

- מיקרו-טקסט

- רשתות-גיליוש

- תמונות נסתרות

- מספרים פרטניים

- סילוק מתכת בעזרת לייזר.


נספר על הפרטים במפורט.


אפקט קינטי

כאשר מופיע פרלקסה מאונכת או מאוזנת אפשר לראות או הסתובבות של קרני שמש מסביב למרכז ההולוגרמה או פעימה של רקע ופעימה בפאזה הופכת של תמונת גיליוש בחלק המרכזי של הולוגרמה. להולוגרמות עם כל מיני אפקט קינטי קוראים גם "סטריאו-גרמות" או "קינה-גרמות". בפרק " קטלוג הולוגרמות" נמצא מספר גדול של דוגמאות של אפקט קינטי.


הטלת קוד צבעוני

הטלת קוד צבעוני – ייצור קומבינציה מסוימת של צבעים הנראים בהולוגרמה מזווית ראיה מסוימת. משתמשים בקוד צבעוני לציור צבעים של דגלים או תמונות צבעוניות אחרות. הולוגרמה מבהיקה בכל צבעים של קשת אבל מזווית ראיה מסוימת אפשר לראות קומבינציה מדויקת של צבעים. למשל – כחול וצהוב שהם הצבעים של דגל אוקראינה או צבעי-הדגלים של מדינות אחרות.


אפקט של מואר

כאשר מטילים שתי מערכות של פסים קונטרסטיים – מופיע עיטור המיוצר הודות לעיבוי הפסים במקומות שבהם פסים של מערכת אחת נמצאים ברווחים בין הפסים של המערכת השנייה. להופעת עיטורים כאלה קוראים אפקט של מואר. עיטור של מואר הפשוט ביותר מופיע כאשר שתי מערכות של פסים (קווים) מקבילים נחתכות בזווית קטנה. שינוי קטן בזווית סיבוב של אחת מהמערכות יגרום לשינוי משמעותי במרווח בין פרטי העיטור. העיטור נראה בעזרת רשתות-דיפרקציה מיוחדות וכך לקוחות יכולים בקלות לבדוק את אותנטיות ההולוגרמות שלהם. אם להסתכל בעיטורים בלי רשתות-דיפרקציה אפשר לראות רק משזר כאוטי של קווים, לכן קוראים להולוגרמות עם אפקט של מואר גם "הולוגרמות לטנטיות"


מיקרו-טקסט

מיקרו-טקסטים הם טקסטים בגודל של אותיות פחות מ-0.1 ס"מ, אשר הינם חלק של הולוגרמה. את הטקסט כזה אפשר לקרוא רק בעזרת זכוכית מגדלת או מיקרוסקופ. מיקרו-טקסטים יכולים להיעשות בנגטיב או בפוזיטיב.


רשתות-גיליוש

רשת-גילייש היא התמונה המורכבת ממשזר קווים דקים. התמונה כזאת יכולה להיות חלק של רקע או חלק של כל פרט הציור, או להיות מוטלת על כל חלק של הולוגרמה. ברשתות-גיליוש משתמשים מומחי פוליגרפיה כאשר הם מייצרים שטרות ומסמכים למרשם מדויק. על הולוגרמה של מפעל "גמגרפיק" בחלק תחתון מתחת לחצי-מעגל שבו כתוב שם החברה אפשר לראות רקע הולוגרפית אשר נעשה כרשתות-גיליוש.


תמונות נסתרות

תמונות נסתרות הן תווים מיוחדים אשר אי-אפשר לראות אותם בעין ואפילו במיקרוסקופ. את התווים כאלה אפשר לראות בעזרת מכשירים מיוחדים בקרן המוחזר של לייזר. מלו"ם "גמגרפיק" מציע ללקוחות הולוגרמות עם תמונות נסתרות יחד עם מכשירי הבקרה המיוצרים במיוחד לבדיקת התמונות בקרן המוחזר של לייזר. זה נותן ללקוחות אפשרות לבצע פיקוח האמיתות של ההולוגרמות שלהם.


מספרים פרטניים

הולוגרמה יכולה לכלול מספר פרטני הנעשה במדפסת טרמו-טרנספר או בקרן של לייזר או בדיו של מדפסת הזרקת דיו. מספרים פרטניים הם סוג נוסף של הגנת הולוגרמות. מלו"ם "גמגרפיק" יכול לאפשר כל אופן של מספור הולוגרמות מרשימה הנ"ל.


סילוק מתכת בעזרת לייזר

מחלקמסוים של הולוגרמה מסלקים שכבת מתכת המשקפת. הולוגרמה כזאת כוללת כלקים, כתובות או מיספור שקוף.

כתוצאה מכך:

- אין הולוגרמה שאפשר לצלם אותה במכונת צילום או לסרק אותה.

- כל המסכת של תכונות הגנה ופרטי הגנה הנ"ל, אשר משלבים אותם בפיתוח וייצור הולוגרמות הופכת אותן למיוחדות במינן ומקשים אפשרויות זיוף.

- כל  הולוגרמה נושאת "כתב יד" של המיצר (דומה לטביעת אצבע) והודות לזה אקספרטיזה יכולה לברר לא רק את העובדה של הזיוף אלא גם את השם המזייף.